Allmänna frågor om Ikano Bank

Frågor

Svar

Hur får jag tillgång till Internetbanken?

När du öppnar ett konto i Ikano Bank får du en personlig PIN-kod per post. Koden använder du tillsammans med ditt personnummer vid inloggning för att identifiera dig och få tillgång till dina personliga uppgifter.

När du loggar in första gånger kan du läsa mer om hur du använder vår Internetbank samt våra övriga tjänster.

Upp till frågorna

Är det säkert att göra sina banktjänster via internet?

All information som skickas över internet mellan dig och banken, efter att du loggat in dig, krypteras (görs oläslig för utomstående). Detta gör vi för att inga utomstående ska kunna ta del av dina personliga uppgifter.
Styrkan i krypteringen som Ikano Bank erbjuder är 128 bitar. För att öka säkerheten är det viktigt att du installerar alla uppdateringar för webbläsare och operativsystem på din dator. Du bör även se till att ditt antivirussystem har den senaste uppdateringen.
På Ikano Banks Internetbank kan du endast flytta pengar till och från dina egna konton i din andra bank.

Upp till frågorna

Vad har Ikano Bank för clearingnummer?

Ikano Banks clearingnummer är de fyra första siffrorna i ditt kontonummer/ lånenummer, tex 9170 eller 9175.

Upp till frågorna

Ikano Bank omfattas av den statliga insättningsgarantin

Alla våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser med högst fem miljoner kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Ytterligare information finns på Riksgäldens webbplats.

Upp till frågorna

Hur gör jag om jag vill ändra min adress?

Ikano Bank har automatisk adressuppdatering via Svensk Adressändring.
Efter att du har folkbokfört dig på den nya adressen uppdateras den med automatik hos oss efter ca en vecka.
På grund av banksekretessen kan vi inte ta emot några adressändringar via telefon eller mejl.

Upp till frågorna

Frågor om Låneprodukter

Frågor

Svar

Hur mycket kan jag låna och vad baseras min ränta på?

 • Uppgifter du lämnat i ansökan
 • Hur du skött tidigare krediter
 • Information som vi hämtar från kreditupplysningsföretag

En förutsättning för att beskedet ska vara giltigt är att du lämnat riktiga uppgifter i ansökan. Ikano Bank förbehåller sig därför rätten att ändra beskedet vid en slutlig kontroll.

För att kunna ansöka om lån måste du ha en e-postadress så att vi snabbt och enkelt kan ge dig besked.

Beskedet kan du även spara eller skriva ut. Beskedet fungerar då som ett så kallat Lånelöfte. Lånelöftet visar hur mycket du kan låna hos oss och är giltigt 14 dagar från och med ditt ansökandatum. Lånet ligger kvar 1 månad.

Upp till frågorna

Jag har blivit beviljad ett Samlalån, vad händer nu?

Du skickar in ditt signerade skuldebrev tillsammans med fullmakten i original till oss.
Ikano Bank kommer därefter att göra inbetalning till din nuvarande bank där du har lånet/krediten enligt dina uppgifter i fullmakten.

Upp till frågorna

Jag har redan lån hos Ikano Bank. Hur gör jag om jag vill höja mitt befintliga banklån?

Du kan inte höja ett befintligt banklån. Om du behöver låna mer pengar avslutar vi ditt gamla lån och lägger upp ett nytt åt dig med det nya lånebeloppet. Detta medför att villkoren samt räntan kan komma att ändras.

För att låna mer pengar gör du en ny ansökan via vår hemsida, eller kontaktar Kundservice. Tänk på att du måste ha tillgång till din pinkod eller ditt lånenummer. Ditt lånenummer finns bl a angivet på årsbeskedet som Ikano Bank skickar ut under januari.

Upp till frågorna

Vad menar Ikano Bank med fast årsinkomst?

Med fast inkomst menar vi att du har en fastanställning, pension, vikariat eller är egen företagare.

Vi godkänner inga bidrag som inkomst. Har du t ex bostadsbidrag och underhållsbidrag samt ett fast arbete är det endast inkomsten från arbetet som Ikano Bank godkänner som inkomst.

Upp till frågorna

Vilken inkomst skall jag ange i ansökan?

Du anger din nuvarande årsinkomst i ansökan. Tänk på att den angivna inkomsten alltid måste kunna styrkas om Ikano Bank efterfrågar kompletterande uppgifter. Detta kan t ex bero på att du har en högre inkomst idag än den Ikano Bank får från kreditupplysningen.

Upp till frågorna

Hur bedömer Ikano Bank min inkomst om jag är föräldraledig?

Om du är föräldraledig är det din föräldrarersättning som du ska ange i ansökan som inkomst. Kravet är dock att du har en fastanställning, pension, vikariat eller är egen företagare när du inte är föräldraledig.

Upp till frågorna

Hur bedömer Ikano Bank min inkomst om jag är sjukskriven?

Om du är sjukskriven är det din sjukpenning som skall anges i låneansökan som inkomst. Kravet är dock att du har en fastanställning, vikariat eller är egen företagare när du inte är sjukskriven.

Upp till frågorna

Hur vet jag att min ansökan blivit beviljad?

När du ansöker via Internet eller telefon får du omgående svar om ditt lån blivit beviljat eller ej. Ansöker du via internet skickas svaret dessutom till din mailadress. Ansöker du per telefon meddelar handläggaren du pratat med vårt beslut.

Upp till frågorna

När betalas lånet ut?

Inom tre bankdagar efter att vi fått in ditt skuldebrev finns beloppet tillgängligt på ditt konto.

Tänk på att alltid skicka tillbaka det undertecknade skuldebrevet och eventuella kompletteringar skriftligen per post. Ikano Bank kan inte ta emot kompletteringar och skuldebrev via fax eller mail.

Upp till frågorna

Min ansökan är beviljad under förutsättning att jag kan styrka min inkomst, vad innebär det?

Att Ikano Bank inte enbart kan bedöma om lånet kan beviljas eller ej utifrån kreditprövningen. Du måste då skicka in de handlingar Ikano Bank efterfrågar tillsammans med ditt skuldebrev.

Upp till frågorna

Vilken typ av kompletteringar skall jag skicka in?

FASTANSTÄLLD/VIKARIAT
Är du fastanställd eller har ett vikariat är det dina två senaste lönespecifikationer du skall skicka in. Även ett giltigt arbetsgivareintyg godkänns om du nyss påbörjat din anställning eller återvänt från föräldraledighet. Arbetsgivarintyget får max vara 3 månader gammalt för att det skall räknas som giltigt.

EGEN FÖRETAGARE
Är du egenföretagare skall verksamheten varit aktiv i minst 1 år och du skall skicka in din senaste reviderade balans- och resultaträkning och ha ett färdigt bokslut. Ikano Bank kan även begära preliminär balans- och resultatsräkning från ditt företag.

FÖRÄLDRALEDIG
Är du föräldraledig skall du skicka in ett utdrag från försäkringskassan som styrker de två senaste månadernas utbetalningar.
OBS! Ikano Bank godkänner inte SGI dvs. sjukpenningsgrundande inkomst.

SJUKSKRIVEN
Är du sjukskriven skall du skicka in ett utdrag från försäkringskassan som styrker de två senaste månadernas utbetalningar.
OBS! Ikano Bank godkänner inte SGI dvs. sjukpenningsgrundande inkomst.

PENSIONER
Är du pensionär räcker det att du skickar in ett utdrag från respektive pensionsutbetalare som styrker den uppgivna inkomsten.

FLERA INKOMSTER
Har du angett sammanlagd inkomst baserad på flera arbeten skall kompletteringar från respektive inkomstkälla skickas in. Se rubrik FASTANSTÄLLD/VIKARIAT ovan för vilka handlingar som krävs från var och en av inkomstkällorna.

Upp till frågorna

Varför har Ikano Bank skickat tillbaka mitt skuldebrev och kompletteringar?

Det beror på att tidigare inskickade kompletteringar är ofullständiga eller felaktiga.
Vi skickar då tillbaka dina handlingar tillsammans med ett följebrev som anger vilka ytterligare kompletteringar som krävs.

Tänk på att alltid skicka tillbaka det undertecknade skuldebrevet och eventuella kompletteringar skriftligen per post. Ikano Bank kan inte ta emot kompletteringar och skuldebrev via fax eller mail.

Upp till frågorna

Hur betalar jag tillbaka mitt banklån?

Det smidigaste sättet att betala ditt banklån är via autogiro. När du ansöker läggs lånet automatiskt upp med autogiro vilket är helt kostnadsfritt. Vill du hellre få en faktura varje månad kostar det 25 kr extra i aviavgift. Om du vill ändra betalsätt måste ändringen ske skriftligen.

Upp till frågorna

Hur gör jag en extra amortering?

Gör en inbetalning till plusgironummer 55 10 26-8 eller till bankgironummer 5928-3838. I meddelandefältet anger du ditt lånenummer samt texten ”extra amortering” som meddelande.

Upp till frågorna

Mitt lån dras den 26:e varje månad men jag får lön den 27:e, hur gör jag?

Vi kan erbjuda två olika förfallodatum, den 26:e eller den 28:e. Enklast ändrar du din förfallodag genom att skriva ut och fylla i blanketten ”Ändring av förfallodag” som du hittar under Kundservice, Blanketter.

Upp till frågorna

Hur ansöker jag om Låneskydd?

Läs mer och ansök om Låneskydd under Låna, Låneskydd. Där finns all information, villkor och ansökningsblankett.

Upp till frågorna

Frågor om Sparkonton

Frågor

Svar

Hur går det till när jag vill öppna ett Sparkonto?

 • Fyll i dina personuppgifter och lönekonto som du har i din andra bank.
 • Anmälan av överföringskonto är obligatorisk.
 • Vi lägger upp överföringskontot med ett autogiro-medgivande, vilket gör att du snabbt och säkert kan föra pengar till och från ditt Sparkonto.
 • Kontot du anger måste vara ditt eget samt vara godkänt för autogirodragningar, och därför rekommenderar vi att du använder ditt lönekonto.
 • Observera att vi endast flyttar pengar från dina överföringskonton på ditt initiativ.
 • En kontroll på angiven adress görs alltid mot folkbokföringen.
Upp till frågorna

Hur går det till när jag vill öppna ett Sparkonto Fix?

 • Välj löptid och belopp för sparandet.
 • Fyll i dina personuppgifter och överföringskonto i din andra bank, t.ex. ditt lönekonto.
 • Uppgiften om överföringskonto är obligatorisk, kontot måste vara ditt eget och vara godkänt för autogirodragningar.
 • En kontroll av din adress görs mot folkbokföringen.
 • Till Sparkonto Fix kopplar vi ett avkastningskonto hos oss. Till detta gör du din insättning och det är också på detta konto pengarna hamnar vid löptidens slut. Vi hämtar dina pengar från detta konto vid löptidens början.

Viktigt att veta:

Till avkastningskontot lägger vi upp överföringskontot med autogiro-medgivanden, det gör att du snabbt och säkert kan göra insättningar och uttag.

Observera att vi endast flyttar pengar från ditt överföringskonton på ditt initiativ.

Upp till frågorna

Hur går det till när jag vill öppna ett Sparkonto Plus?

 • Fyll i dina personuppgifter och överföringskonto i din andra bank, t.ex. ditt lönekonto.
 • Uppgiften om överföringskonto är obligatorisk, kontot måste vara ditt eget och vara godkänt för autogirodragningar.
 • En kontroll av din adress görs mot folkbokföringen.

Viktigt att veta:

Vi lägger upp ditt överföringskonto med ett autogiro-medgivande, det gör att du snabbt och säkert kan föra pengar till och från ditt Sparkonto Plus.

Observera att vi endast flyttar pengar från ditt överföringskonto på ditt initiativ.

Upp till frågorna

Hur sätter jag in pengar på mitt Sparkonto eller Sparkonto Plus?

Gör en överföring till ditt Sparkonto eller Sparkonto Plus från din andra Internetbank.

Upp till frågorna

Hur sätter jag in pengar på Sparkonto Fix?

När du öppnar kontot får du information om postgironummer och OCR som du kan använda för insättningen. Du kan också göra en insättning från din andra Internetbank till ditt avkastningskonto, från vilket ditt sparbelopp kommer att dras inom 10 dagar.

Upp till frågorna

Kan jag plocka ut pengar från ett Sparkonto Fix innan löptidens slut?

Du kan alltid göra förtida uttag eller avslut, men du debiteras en avgift på 1% av uttaget belopp om du gör uttag från kontot innan löptiden är avslutad.

Upp till frågorna

Vad händer när mitt Sparkonto Fix löper ut?

På förfallodagen avslutas kontot. Ditt sparkapital plus ränta sätts in på ditt avkastningskonto. Vill du binda pengarna på ytterligare en period öppnar du ett nytt Sparkonto Fix. I samband med avslutet får du ett brev med uppgifter om hur ditt sparande växt under tiden.

Upp till frågorna

Måste jag sätta in minst 100.000 kr för att öppna ett Sparkonto Plus?

Det finns inga beloppsbegränsningar för att öppna Sparkonto Plus. Däremot görs ett ränteavdrag på 2 procentenheter om saldot understiger 100.000 kr.
Du får dock alltid minst 0.50% ränta på ditt Sparkonto Plus.

Upp till frågorna

Kan jag göra hur många uttag jag vill på Sparkonto Plus?

Du kan göra fyra uttag per kalenderår och konto innan någon avgift tas ut. Från och med det femte uttaget debiteras en avgift på 1% av uttaget belopp. Eventuell uttagsavgift påförs vid årsskiftet.

Observera att när du avslutar kontot så räknas även det som ett uttag.

Upp till frågorna

Hur lång tid tar det att ta ut mina pengar?

Om du gör ditt uttag via Internetbanken till ditt föranmälda konto i annan bank, samt gör överföringen innan kl 14.00 en vanlig bankdag, har du normalt pengarna under eftermiddagen samma dag. I annat fall under kommande bankdag.

Upp till frågorna

Vad händer med mitt Tillväxtkonto?

Tillväxtkonton nyöppnas inte och läggs inte om på en ny period. I god tid innan löptidens slut skickar vi ett brev med olika förslag till ny placering. Kontot stängs på förfallodagen och placeras enligt dina önskemål.

Upp till frågorna

Kan jag plocka ut pengar från ett Tillväxtkonto innan löptidens slut?

Du kan när som helst ta ut dina pengar utan att betala avgift, men för att få den höga räntan måste pengarna stå inne 24, 48 eller 72 månader. Avslutar du kontot innan löptidens slut får du ut en lägre ränta än avtalat (fn 1%). Om du endast tar ut en del av ditt insatta kapital kommer kvarstående belopp att följa den ursprungliga ränteplanen.

Upp till frågorna

Hur tar jag ut pengar från mitt Sparkonto?

Logga in i Internetbanken och genomför ditt uttag till ditt föranmälda överföringskonto i annan bank. Önskat konto anger du när du öppnar ett Sparkonto. Du kan även anmäla överföringskonto i Internetbanken.

Upp till frågorna

Hur många Sparkonton kan jag ha aktiva på en gång?

Du kan ha upp till 10 aktiva Sparkonton per personnummer.

Upp till frågorna

Hur många föranmälda konton kan jag ha kopplade till mitt Sparkonto?

Du kan ha tre föranmälda konton kopplade till ditt Sparkonto.

Upp till frågorna

Hur gör jag om jag vill månadsspara via autogiro?

Logga in i Internetbanken och anmäl dig för månadssparande via autogiro. Du kan enkelt ändra beloppet för ditt månadssparande när du är inloggad.

OBS!
På Sparkonto Plus och Sparkonto Fix går det inte att månadsspara via autogiro. På Sparkonto Plus kan du göra ett obegränsat antal insättningar. På Sparkonto Fix är det endast möjligt att göra en insättning när kontot öppnas.

Upp till frågorna

Bolån för villa

Frågor

Svar

Kan man förhandla om räntan hos Ikano Bank?

Ingen kan förhandla om räntan. Din ränta styrs av hur mycket du lånar, belåningsgraden och bindningstiden.

Upp till frågorna

Jag har omskrivning av mina lån inom några dagar. Kan ni hjälpa mig?

Absolut! Men på grund av den snäva tiden måste du välja rörlig ränta på dina nuvarande bolån hos befintligt kreditinstitut. Annars binds de automatiskt på en ny bindningsperiod.

Fyll därefter i en ansökan här på vår hemsida. Sedan ordnar vi resten.

Upp till frågorna

Vilka handlingar behöver jag skicka in till Ikano Bank vid köp av bostadsrätt?

När du ansökt om Ikano Bolån behöver du skicka in:

- En kopia av ett underskrivet köpeavtal.
- En objektsbeskrivning, som du får av mäklaren.
- Bostadsrättsföreningens senaste årsredovisning.

Upp till frågorna

Måste jag lägga hela mitt bolån hos Ikano Bank för att få upp till 85 % i bottenlån?

Ja, annars beviljar vi endast upp till 75 % i bottenlån.

Upp till frågorna

Jag ska bygga nytt hus. Kan jag låna hos Ikano Bank?

Nej, vi erbjuder tyvärr inte byggkreditiv. Men du är välkommen att söka nytt bolån när huset är färdigbyggt.

Upp till frågorna

Kan Ikano Bank hjälpa till med ett privat köp?

Nej. Vi kan endast hjälpa till om köpet är förmedlat via en lokal mäklare.

Upp till frågorna

Kan man förtidsinlösa lån?

Du kan alltid lösa ditt bottenlån under räntebindningsperioden. I vissa fall måste du dock betala en ränteskillnadsersättning om det vid lösentillfället visar sig att räntesatsen på lånet som du löser är högre än den dagsaktuella räntan. Vid räntebindningsperiodens slut kan lånet alltid lösas utan någon kostnad.

Ränteskillnadsersättningen betalas av låntagaren och är avdragsgill som ränta i deklarationen.

Upp till frågorna

Har ni lånelöfte/förhandsbesked?

Ja, för villa och bostadsrätt. Du kan ansöka om lånelöfte direkt på hemsidan.

Upp till frågorna

Vad kostar det att få lagfart på min fastighet?

En lagfart kostar 1,5 % av köpekillingen, plus en expeditionsavgift till Inskrivningsmyndigheten på 825 kr. Utöver detta tar vi ut en administrativ avgift på 750 kr.

Upp till frågorna

Vad är ett pantbrev?

För att få ett bolån måste du lämna pantbrev i fastigheten. Detta innebär att du pantsätter en del av din fastighet till banken. Pantbreven följer alltid med fastigheten även om den säljs.

Pantbreven kostar 2 % av pantbrevsbeloppet, plus en expeditionsavgift på 375 kr till Inskrivningsmyndigheten. Utöver detta tillkommer en administrativ avgift på 500 kr hos oss, om du inte tar ut ditt nya pantbrev i samband med att du söker lagfart.

Upp till frågorna

Hur ska jag amortera?

Bolån som har en belåningsgrad över 70% av bostadens värde ska årligen amorteras med 2% av det totala ursprungliga lånebeloppet, till dess att belåningsgraden är 70% eller lägre.

När belåningsgraden är lägre än 70% ska amorteringen vara 1% årligen av det totala ursprungliga lånebeloppet, ned till 50%.

Bolån med belåningsgrad under 50% omfattas inte av amorteringskrav.

Vilket amorteringskrav gäller för en kund som förvärvar en nyproducerad bostad?
Bolån som tas för finansiering av nyproducerad bostad kan undantas från de nya reglerna under max fem år om belåningen är 70% eller lägre av bostadens värde. Bolån som överstiger 70% av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala lånebeloppet.

Upp till frågorna

Vad innebär ett lån med 3 månaders räntebindning?

3 månaders räntebindning innebär att du får gällande ränta fr.o.m. ditt låns teckningsdag och tre månader framåt.

När de 3 månaderna har gått justeras villkoren till då gällande räntesats, den gäller fr.o.m. samma dag och en ny 3-månadersperiod framåt.

Den nya räntan får du presenterad på kommande låneavi som du får hem. Skulle det ske en ränteändring under din bundna 3-månadersperiod får du den senast gällande räntesatsen fr.o.m. nästa 3-månadersperiod.

På detta sätt fortsätter avtalet i 12 månader. Det innebär att du inte behöver meddela oss vid varje 3-månadersperiods slut utan avtalet löper i 12 månader om du inte väljer att flytta ditt lån eller binda din ränta. När de 12 månaderna har gått får du ett brev från oss och du kan då välja att fortsätta ha rörlig ränta eller binda den.

Upp till frågorna

Hur ser Ikano Banks räntesättning för bolån ut?

Räntan på ditt bolån fastställs idag av värdet på din bostad och totalt lånebelopp. Här på vår sida har du möjlighet att räkna ut just din ränta och månadskostnaden.

Är du befintlig kund hos oss kan du tyvärr inte hitta din nya ränta på vår hemsida. Ring vår kundtjänst på telefon 0476 – 88170 så hjälper vi dig!

Upp till frågorna
Tyck till
Din vardag