Frågor om internetbanken

Frågor

Svar

Vilken webbläsare ska jag använda?

För att Internetbanken ska fungera tillfredställande rekommenderar vi att du använder version 7 eller senare av Microsoft Internet Explorer alternativt Firefox version 3 eller senare. Är du Mac användare rekommenderar vi Firefox. Internetbanken kan fungera med andra webbläsare och operativsystem.

Upp till frågorna

Vad är en webbläsare?

En webbläsare eller browser är ett program i din dator som används för att titta på och föra över information via Internet. Webbläsaren översätter programkoden, som sänds över Internet, till läsbar text och bilder som sedan presenteras på datorskärmen. I dag är de vanligaste webbläsarna Microsoft Internet Explorer och Firefox. Webbläsarna finns i ett flertal versioner som under årens lopp successivt förbättrats avsevärt när det gäller både funktioner och säkerhet.

Upp till frågorna

Hur kontrollerar jag vilken version jag har på min webbläsare?

För att kontrollerar vilken version av webbläsare du har i din dator gör du så här:
1. Klicka på ”Hjälp” i menyraden i din webbläsare
2. Välj ”Om/About Internet Explorer” eller ”Om/About Firefox”

Upp till frågorna

Är det säkert att göra sina bankaffärer på Ikano Banks Internetbank?

När du blir kund i Ikano Bank skickar vi dig en personlig kod, en PIN-kod. Denna kod använder du för att identifiera dig vid de kontakter du har med oss via Internet och telefon. På detta sätt vet vi att du är du och att ingen annan får ta del av dina uppgifter.

Eftersom PIN-koden används för att identifiera dig är det oehört viktigt att ingen annan än du själv får kännedom om den.

Från och med att du klickat på “logga in” på vår hemsida krypterar vi all information som skickas mellan oss och dig. Detta innebär att vi gör informationen oläslig för utomstående och på så sätt skyddas all information som hör till dig (inkl. PIN-koden) från att läsas av obehöriga.

Om du misstänker att någon annan kan ha fått kännedom om din PIN-kod skall du omgående anmäla detta till oss så vi kan spärra PIN-koden. Detta gör du genom att ringa Kundservice på tel: 0476-88 000.

Även om någon, trots allt, skulle få kännedom om din PIN-kod och hinna logga in i Internetbanken innan du spärrat koden kan pengar bara föras mellan dina egna konton, som du föranmält till oss. Detta innebär att dina pengar inte kan flyttas ut från dina konton via Internet eller telefon till något obehörigt konto.

Ovanstående regler och hjälpmedel bildar tillsammans med andra interna kontrollmekanismer en helhet som är säker för dig.

Upp till frågorna

Vad är cookies och varför måste jag acceptera cookies när jag använder Internetbanken?

Det finns olika typer av cookies; sessionscookies och fasta cookies. Ikano Bank använder endast sessionscookies på Internetbanken.

Sessionscookies är en teknik för att webbservern ska kunna hålla isär olika användare. Cookies lagrar användarens identitet samt vad han/hon får göra. Dessa cookies lagras i datorns minne under den uppkopplade sessionen mot Internetbanken och plockas efter en begränsad tid automatiskt bort.

En fast cookie är en liten fil som gör att webbsidor känner igen dig vid ett återbesök. Man kan jämföra det med ett slags elektroniskt visitkort som webbservern skickar till din hårddisk när du besöker en webbplats. Nästa gång du surfar till samma webbplats hittar servern cookien och känner igen dej. I cookien lagras t.ex. information som gör att webbplatsen kan utformas efter olika personers intressen. Dessa cookies lagras i datorns minne och måste tas bort manuellt.

Att acceptera cookies innebär att du tillåter en kommunikation mellan din dator och Internetbanken. Cookies är också en förutsättning för att du ska kunna upprätthålla kommunikationen under tiden du är inloggad. Cookies används endast under tiden du är uppkopplad mot vår server och när du loggar ut tas informationen bort. De har ingen negativ inverkan på säkerheten eller din uppkoppling till oss.

Upp till frågorna

Jag har blockerat från pop-ups i min dator, kan jag fortfarande nyttja banktjänsterna?

Microsoft har lanserat en uppdatering av Windows XP Service Pack 2. Uppdateringen innehåller bland annat en s.k. popup-blockerare i webbläsaren Explorer.

Om du installerar Windows XP Service Pack 2 så rekommenderar vi att du ställer in popup-blockeraren på nivå medel, för att banktjänsterna ska fungera på samma sätt som tidigare.Om du ställer in popup-blockeraren på en högre nivå, bör du göra vissa kompletterande inställningar (Internet Explorer):

Gå in under Verktyg i webbläsarmenyn, välj Pop-up blockerare och Pop-up blockerare inställningar.

I fönstret som visas finns ett fält “Adress till en webbplats som du vill tillåta:” anger du www.ikanobank.se och klickar på Lägg till.
Stäng sedan fönstret.

OBS! Dessa inställningar behöver bara göras om du har ställt Filternivå till Hög.

Upp till frågorna

Jag har problem med inloggningen, finns det något jag bör tänka på?

Om du upplever problem med att logga in i Internetbanken prova att ställa in din webbläsare (Internet Explorer) att kommunicera med Ikanobank.se obehindrat genom att lägga till ikanobank.se på “Tillförlitliga platser”.

Så här gör du:
1. Öppna din webbläsare
2. Välj “Verktyg” / “Tools” i menyn
3. Välj “Internet alternativ…” / “Internet Options…”
4. Klicka på fliken “Säkerhet” / “Security”
5. Nu visas de säkerhetsinställningar som du har i din webbläsare. Markera den gröna bilden (“Tillförlitliga platser” / “Trusted sites”) och klicka på “Platser…” / “Sites…”-knappen. Fyll “https://secure.ikanobank.se”. Klicka på “Lägg till” / “Add”-knappen och därefter på “OK”.

Upp till frågorna

Är det säkert att göra sina banktjänster via internet?

All information som skickas över internet mellan dig och banken, efter att du loggat in dig, krypteras (görs oläslig för utomstående). Detta gör vi för att inga utomstående ska kunna ta del av dina personliga uppgifter.
Styrkan i krypteringen som Ikano Bank erbjuder är 128 bitar. För att öka säkerheten är det viktigt att du installerar alla uppdateringar för webbläsare och operativsystem på din dator. Du bör även se till att ditt antivirussystem har den senaste uppdateringen.
På Ikano Banks Internetbank kan du endast flytta pengar till och från dina egna konton i din andra bank.

Upp till frågorna

Hur får jag tillgång till Internetbanken?

När du öppnar ett konto i Ikano Bank får du en personlig PIN-kod per post. Koden använder du tillsammans med ditt personnummer vid inloggning för att identifiera dig och få tillgång till dina personliga uppgifter.

När du loggar in första gången kan du läsa mer om hur du använder vår Internetbank samt våra övriga tjänster. Du kan även logga in med ditt BankID.

Upp till frågorna
Tyck till
Din vardag