Synpunkter och klagomål

Ikano Bank bryr sig om vad du tycker!

Dina synpunkter är jätteviktiga för oss. Genom att lyssna på dem kan vi ständigt arbeta för att banken skall bli ännu bättre och för att du som kund skall bli ännu mer nöjd.

Om du skulle vara missnöjd med något i kontakten med Ikano Bank vill vi att du snarast kontaktar oss. Vi skall då göra vårt bästa för att omedelbart rätta till eventuella fel.

Klagomålsansvarig
Box 21066
200 21 Malmö
Styrelsen har sitt säte i Älmhult

Du är också välkommen att höra av dig via e-post till klagomalprivat@ikano.se
Tänk på vid e-post kommunikation att inte använda känsliga uppgifter, så som kortnummer, personnummer, kredituppgifter etc. Läs mer om e-postkommunikation här. 

Om du efter ditt klagomål fortfarande är missnöjd och inte upplever att vi gjort tillfredsställande rättelser kan du vända dig till bankavdelningen vid Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som är en nämnd för alternativ tvistlösning, Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Du kan även vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat.

Du har vidare möjlighet att använda EU-kommissionens onlineplattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Om du vill diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du ta kontakt med Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller med konsumentvägledningen i din kommun.

Tyck till
Din vardag