Vi bryr oss

En viktig del av vår företagskultur handlar om att ta ett socialt ansvar. Vi vill hjälpa och göra skillnad för behövande och stöttar i första hand initiativ som kan förbättra barn och kvinnors möjligheter till utveckling och lärande. Våra bidrag till samhällsprojekt sker både på lokal och global nivå.

Musikhjälpen 2015

Fredrik Krueger

Fredrik Krüeger berättar om Ikanos samhällsansvar / Foto: Jonas Wimmerström

Under 2015 års upplaga av Musikhjälpen skänkte Ikano Bank tillsammans med Ikano Bostad och Ikano Försäkring 200 000 kr. Musikhjälpen 2015 fokuserade på klimatrelaterade katastrofer och hur man kan förebygga dem.

Läs mer >

Run for life

Ikano Bank är stolta sponsorer av det välgörenhetslopp som Run for life höll i Lund den 11 april. Våra medarbetare samlades i Skrylle för att hjälpa till att samla in pengar till stöd för barn i Nepal. Tillsammans lyckades deltagarna och sponsorerna att samla in 26 000 SEK.

Välgörenhetsprojektet Run for life syfte i år är på barns rättighet till en utbildning. Nepal är ett av världens fattigaste länder och de insamlade pengarna kommer att komma en skola i Katmandu tillgodo.


Våra senaste bidrag

Ikano Bank stöttade barn under Vinter-OS
Ikano Bank hade en välgörenhetskampanj i samband med Vinter-OS 2014 där vi skänkte 10.000 kr till UNICEF för varje svensk OS-medalj. Det kändes som ett kul och positivt sätt att koppla svensk seger till ett välgörande och viktigt ändamål. Sverige tog totalt 15 OS-medaljer, vilket resulterade i att vi skänkte 150.000 kr till UNICEF.
Fortsätta gärna att stödja UNICEF

Hand-in-Hand Sweden
Ikano Bank sponsrar idag en by i Indien via Hand-in-Hand Sweden. Vårt bidrag möjliggör ett antal genomgripande förbättringar i byn, bland annat avskaffandet av barnarbete, minskad undernäring bland barnen, 100 nya microföretag och miljöförbättringar genom sophantering och kompostering.

ECPAT
ECPAT är ett globalt nätverk som arbetar för att eliminera barnprostitution, barnpornografi och sexhandel med barn. Vi har som vänföretag till ECPAT bidragit med pengar till deras löpande arbete. Vi är även med i Finanskoalitionen mot barnpornografi där vi och andra svenska banker och finansbolag tillsammans med ECPAT Sverige arbetar för att motverka handel med pornografiska bilder på barn. Bilderna köps och säljs via Internet och betalningarna sker via de finansiella systemen. Detta är vad Finanskoalitionen mot barnpornografi vill förhindra.

Musikhjälpen
Musikhjälpen har som syfte att engagera unga i kampen mot ”hidden humanitarian catastrophe”. Ikano Bank har de 2 senaste åren varit en av de största bidragarna till Musikhjälpen, bland annat tack vare medarbetarnas engagemang i det interna hälsoprogrammet ”Ikano Health Challenge”.

UNICEF
Vi stödjer även UNICEF:s arbete för att förverkliga och utveckla barns rättigheter och välfärd. Tillsammans med våra medarbetare samlade vi under 2013 in pengar till förmån för barnen som drabbades av naturkatastrofen i Filippinerna.

Kreditsmart
Kreditsmart är ett samverkansprojekt mot onödig skuldsättning. Projektet har initierats av Svensk Handel, Svensk Distanshandel och Kronofogden. Ikano Bank har tillsammans med initiativtagarna bjudit in e-handlare, kreditgivare, inkassobolag, myndigheter och andra organisationer till ett dialogmöte om onödig skuldsättning. Vid dialogmötet bildades två projektgrupper som ska arbeta vidare med frågan. Den ena arbetsgruppen arbetar med att ta fram branschöverenskommelser, till exempel tydligare information om kreditkostnad och betalningsdatum samt en gräns för hur små kapitalbelopp som får delbetalas. Den andra arbetsgruppen där Ikano Bank är sammankallande, kommer att arbeta med kommunikation riktad direkt till unga så att de inte skuldsätts i onödan.

Tyck till
Din vardag