Ekonomisk information

Här finner du ekonomisk information om Ikano Bank, som årsredovisning, delårsrapporter samt risk och kapitaltäckning.

Årsredovisning

Bokslutskommuniké

Delårsrapport

Risk och kapitaltäckning

Upplåningsprogram

Övrigt

Tyck till
Din vardag