Så här spärra du ett BankID

För att spärra ett BankID loggar du in i Internetbanken och väljer menyn BankID. Välj det BankID som ska spärras i listan som visas. Vill du spärra ditt BankID via telefon ringer du Kundservice på telefon 0476-88 000, eller Procard på tel 08-695 17 16.

Tyck till
Din vardag