Våra ägare

Ikano Bank är ett affärsområde inom Ikano. Från början var Ikano en del av IKEA, men blev 1988 en egen företagsgrupp. Våra ägare är familjen Kamprad.

Företagsgruppen Ikano


Ikano Bank är ett av fyra affärsområden inom företagsgruppen Ikano. Värderingarna och företagsandan har vi gemensamt.


Läs mer om andra Ikano-bolag här här.

Tyck till
Din vardag