PUL och marknadsföring

Banken följer personuppgiftslagen. När du ingår ett avtal med oss, lämnar vi i avtalet närmare information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt om ändamålen med dessa behandlingar.

Personuppgifter registreras i samband med din ansökan samt registreras i övrigt vid förberedelse av tjänsten (t ex kreditupplysning) samt i övrigt vid administration av avtalet med dig som kund. Personuppgifterna behandlas även av Banken och andra företag som Banken samarbetar med för hantering och fullgörelse av ingångna avtal (bl a uppgifter om kontakter mellan kunden och Banken och om hur avtalet fullgörs). Behandling av uppgifter sker också för att Banken skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag och för att Banken ska kunna utveckla och testa sina IT-applikationer.

Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknadsanalyser, marknadsföring och riskhantering. Vid all marknadsföring följer Banken marknadsföringslagens bestämmelser. Banken är dessutom medlem i SWEDMA och därmed bunden att följa SWEDMAS etiska regler för marknadsföring (http://www.swedma.se/). Banken använder ibland lämnade adresser och e-postadresser för direktmarknadsföring. Banken kan även använda lämnade mobiltelefonnummer för telemarketing eller sms-reklam av Bankens egna - eller dess samarbetspartners - tjänster eller produkter.  Om du inte önskar få några sådana erbjudanden, kan du kontakta Banken för registrering av "reklamspärr". Vi gör också kontroller mot NIX-adresserat i enlighet med SWEDMAs etiska regler.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Banken, begära rättelse av felaktiga personuppgifter eller om du vill stoppa utskick av direktreklam från oss, kan du skriftligen begära detta genom att kontakta Ikano Bank, Box 21066, 200 21 Malmö eller ringa till kundtjänst på 0476 88 000.
I vår marknadsföring via e-post och sms har du dessutom alltid möjlighet att spärra dig via en länk eller motsvarande.

Tyck till
Din vardag