Säkerhet

Vårt ansvar
Bankens IT-säkerhetsrutiner och policies syftar till att säkerställa att den information vi har om dig förblir oåtkomlig för obehöriga. Vi har därför vidtagit, och vidtar fortlöpande, en rad etablerade skyddsåtgärder som tillsammans bidrar till en mycket hög IT-säkerhet. All information som skickas mellan dig och banken över Internet, efter att du loggat in dig, krypteras (görs oläslig för utomstående). Detta gör vi för att inga utomstående ska kunna ta del av dina personliga uppgifter. Styrkan i krypteringen som Banken erbjuder är 128 bitar. Skydd mot datavirus upptäcker och förhindrar datavirus att ta sig in i Bankens datasystem. Så kallade brandväggar och ett flertal andra säkerhetskomponenter blockerar intrång från obehöriga. Brandväggar är säkerhetssystem som används för att skydda de datasystem som är uppkopplade mot Internet. Vår säkerhetslösning består också av såväl interna rutiner, som olika begränsningar i tjänster och produkter. Vi testar också regelbundet säkerheten med hjälp av säkerhetsspecialister.

Ditt ansvar
Du har som kund också en mycket viktig roll i säkerhetshänseende. Nedan tar vi upp några saker som du bör känna till och tänka på som kund:

Skydda din dator:
 • Installera antivirusprogram och håll det uppdaterat
 • Installera viktiga programuppdateringar
 • Installera en brandvägg eller aktivera den inbyggda brandväggsfunktionen
 • Använd program och utrustning från pålitliga leverantörer
 • Logga ut när du är färdig

Var även aktsam när du använder publika datorer eftersom det kan vara svårt att veta vad som är installerat på datorn. Tänk också på att vissa telefoner sparar och visar senast slagna siffror (gäller talsvar).

Tänk på:
 • Kontrollera att du är på www.ikanobank.se
 • Skydda din pin-kod (observera att Banken aldrig kommer be dig lämna ut din kod!)
 • Följ aldrig anvisningar om att lämna ut kortnummer, koder och liknande via e-post, telefon eller Internet (förutom vid inloggning i banken).
 • Fakta om Bankens inloggning: Du använder ditt personnummer och en personlig pin-kod för att logga in. Du kan också logga in med ditt BankID.
 • Du kan enbart föra över pengar från Banken till dina egna konton i en annan bank.
 • När du är inloggad skyddas din kommunikation med Banken. Inloggningsuppgifter och all information skickas krypterad. Detta ser du genom att adressen börjar med https och att ett stängt hänglås eller en nyckel visas i webbläsaren.
  Tyck till
  Din vardag