E-post

Av säkerhetsskäl kommunicerar Banken endast via e-post i helt allmänna frågor som varken rör kundförhållandet eller innehåller någon annan känslig information. Inte heller du som kund bör skicka konfidentiell eller personlig information såsom kortnummer, kontonummer, transaktionsuppdrag och liknande, till Banken via e-post. I de fall du ändå gör det sker det på din egen risk och Banken kan inte hållas ansvarig för förlust eller skada, som uppkommer till följd därav.
 
Banken eller dess samarbetspartner kommer aldrig att be dig att skicka konfidentiell information såsom kortnummer, kontonummer och liknande via e-post. Om du får en sådan e-post som påstås komma från Banken med uppmaningen att lämna konfidentiell och personlig information, radera e-posten utan att öppna de medföljande bilagorna. Klicka inte heller på de eventuellt medföljande länkarna. Bilagorna och länkarna i e-posten kan innehålla virus och andra skadliga program som kan infektera din dator och/eller stjäla dina användaridentiteter, lösenord/koder samt annan bankrelaterad information.

För att kommunicera med Banken på ett säkert sätt kan du ringa till telefonbanken.

Tyck till
Din vardag